یکی از مزایای بنیادین کیلیپس اینه که کمک میکنه دخترو از پسر تشخیص بدیم !

فکر کنم تنها راه باقی مونده همین باشه …

.