تو خونه ما هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدنه


دیر که میشه لامصب بابام با شاتگان، مامانم با اره برقی انتظارمو میکشن !