شما یادتون نمیاد یه مسترابایی بود به صورت ذوزنقه


خودش اینجا بود سوراخش نزدیک هسته کره زمین !


لامصب تونل وحشتی بود واسه خودش