پسره پست گذاشته شماره بدین واسه سحری بیدارتون کنم خواب نمونید بخدا واسه ثوابش گفتم... دختره زیرش کامنت گذاشته شماره کارتم رو میدم پول واریز کن اس ام اسش میاد بیدار میشم!...... ینی خلاقیتش تو حلقم....