حیف نون با پژو 206 میره مسافر کشی


4 نفر رو سوار می کنه بعدش  و تو مسیر هم خیلی تند  میره


اولی می گه :  آقا خیلی داری تند می ری


حیف نون می گه : تا حالا 206 داشتی ؟


طرف می گه : نه


حیف نون می گه : پس خفه شو


همین طور سرعت رو میبره بالا و تا نفر سوم همین جواب رو می ده


چهارمین نفر می گه آقا خیلی تند می ری


حیف نون دوباره می گه : تا حالا 206 داشتی


مسافره می گه : آره


حیف نون می گه : پس تورو خدا بگو ترمزش کدومه ؟