یعنی اینقدی که بعضی دخترا/پسرا به آرایششون میرسن به یه بوته شلغم رسیده بودن الان هلو می داد !!!
اصن شایدم شلیل میداد …