بابام چراغ دستشویی رو از اون سنسور دارا کرده


حالا هر یه دقیقه باید تکون بدی روشن شه 

تکون بده، تکون بده