مغز جالبترین عضو بدنه 

.

.

.

.

.

.

.

.


لامصب از زمان تولد تا موقع مرگ کار میکنه به جز سر امتحان و خطبه عقد 😂😂😂