وبلاگicon

ابزار رایگان وبلاگ

بایگانی تیر ۱۳۹۳ :: جک بازار

جک بازار

جک ها خنده دار

۲۱۹ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

زندگی زن ها

زندگی خانمها سه مرحله دارد ...... !

.

.

.

.

.

1-کودکی ...

2-جوانی ...

3-چقدر خوب موندی

:)))))))))))

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali haghir

چک سیبا

لره چک میبره بانک نقد کنه ، متصدی میگه  چک سیباست؟ 

لره میگه نه پول گردوهاست !

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali haghir

پول دود

ﺗﻮ ﯾﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺧﻮﻧﻪ . . . ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ . . .

ﺩﺍﺭﻩ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﻣﯽﮐﺸﻪ . . . ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ: . . . ﭼﺮﺍ

ﻗﻠﻴﻮﻥ ﻣﯽﮐﺸﯽ . . .؟؟؟ !!! ﻭ ﭘﻮﻟﺍﺗﻮ ﺩﻭﺩ

ﻣﯽﮐﻨﯽ . . . ؟؟؟ !!! ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ: . . . ﺷﻤﺎ ﭼﺮﺍ

ﻏﺬﺍ ﻣﯽﺧﻮﺭﯼ . . . ﻭ ﭘﻮلاﺗﻮ ﻋﻦ

ﻣﯽﮐﻨﯽ . . . ؟؟؟ !!! ﮐﻒ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﯾﺶ . . .

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ . . . ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭﯼ ﺿﺎﯾﻊ ﻭ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻩ

ﺑﻮﺩﻡ . .!!!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali haghir

تیر هوایی

لره رودستگیر میکنندبه جرم محاربه. میگه: محاربه چنه؟ قاضی میگه: جنگ باخدا. لره روبه پسرش میکنه میگه: تیله سگ چقده گفتم تیرهوایی نزن!


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ali haghir

سگ فلج

لره سگش فلج بود واسه روحیه اش هر روز میذاشتش تو فرغون دنبال مردم میکرد!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ali haghir

حیف نون

به حیف نون میگن: آیا ما پیامبر زن هم داشتیم؟          

میگه: بله

٢ تا..!

پیامبر اعظم و پیامبر اکرم...


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
ali haghir

راه رسیدن به خدا

ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﭘﺮﺍﯾﺪ 131

ﭘﺮﺍﯾﺪ 111

ﭘﺮﺍﯾﺪ 132

ﭘﺮﺍﯾﺪ 141

ﻭ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ :

ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻭﺍﻧﺖ

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
ali haghir

خدایا

خدایا بدت نیادااا... !!!!!

... یه سری رو آفریدی توی امریکا , 

سواحل کالیفرنیای جنوبی....

قد 2 متر، چشا آبی؛ پوست برنزه؛ هیکل ردیف... :

تفریحش پیانو و گیتار, ویالونم میزنه ؛

5 تا زبان دنیا رو هم حرف میزنه !!!!

کلاً بزرگترین هیجان زندگیش سورپرایز پارتی هایی بوده که براش گرفتن ... و در آرامش مطلق هَپی فور اِور میشه !!!!!

یه روز دیگه حوصله نداشتی

همینجور با گِل اضافی,

یه قبیله آدم بیچاره ساختی, ریختی تو یه کشوری, وسط خاور میانه...

این وضع اینترنتشونه !

اون وضع تفریحشونه...

وسط یه جنگ به دنیا اومدن...

در حین جنگ داخلی بزرگ شدن...

احتمالا دوباره جنگ میشه تو جنگ دومیه هم میمیرن...

خب خدا حوصله نداری نساز قربوونت برم!!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ali haghir

پدرت کدام است

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﻔﻠﯽ

ﻧﺰﺍﻉ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﯼ ﻭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺁﻥ ﻃﻔﻞ

ﻫﺴﺘﻨﺪﯼ.

ﺷﻴﺦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ

ﺳﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺒﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﮕﺰﺭﺍﻧﻨﺪﯼ . ﺻﺒﺢ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﻴﺦ

ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮎ ﭘﺮﺳﻴﺪ : ﺍﯼ ﻃﻔﻞ ! ﺩﻳﺸﺐ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻮﻟﺮ ﺭﺍ

ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ؟ ﮐﻮﺩﮎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﺍﻳﻦ ﭼﭙﻴﻪ ! ﺷﻴﺦ ﮔﻔﺖ:

ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ! ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩ ﭘﺪﺭ ﺗﻮﺳﺖ!

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺍﻳﺖ ﺷﻴﺦ ﮐﻒ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮﺩﻩ

 ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﯼ ...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ali haghir

زن

ﺯﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻼﺣﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺘﺎﺭﺟﻤﻌﯽ،ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ،ﭘﺮﺻﺪﺍ،ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻬﺎﯼ ﺧﺎﻧﮕﯽ،ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺻﺪﺍﺧﻔﻪ ﮐﻦ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺮﺩ ﻣﻔﯿﺪ ﺭﻭﯼ ﻣﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ،ﺑﺮﺩ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺎ ﺗﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ali haghir

ابزار نظر سنجی