وبلاگicon

ابزار رایگان وبلاگ

دخترا :: جک بازار

جک بازار

جک ها خنده دار

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دخترا» ثبت شده است

اولین عشق

پسر :عزیزم من اولین عشقتم؟ 

دختر : آره ولی چرا شما پسرا همه این سوالو میکنید؟

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
ali haghir

pou

دختره موبایلشو گم کرده سه شبانه روز گریه کرده...


.


.


.


.


. نه واسه گوشی دو میلیونیش، واسه اینکه pou سه روزه غذا نخورده 


۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
ali haghir

یونجه میخوری؟

ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﺎﺷﯿﺪﻥ ﺑﺬﺭ ﺑﻮﺩ . ﺩﺧﺘﺮ

ﻣﻐﺮﻭﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﮔﻔﺖ :

.

.

.

.

.

.

ﺑﮑﺎﺭ؛

.

.

.

.

..

.

ﺑﮑﺎﺭ . ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮑﺎﺭﯼ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﮔﻔﺖ : ﺩﺍﺭﻡ

ﯾﻮﻧﺠﻪ ﻣﯿﮑﺎﺭﻡ

۰ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
ali haghir

همین مزه ست

به بچه خواهرم میگم پاکت تخمه رو بذار اینور با هم بخوریم

یه دونه بهم داده میگه اینو بخور بقیه شم همین مزه ست!!


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ali haghir

بنزین

پسری عاشق دختری بود دختر همیشه به او جواب رد میداد ..

یه شب پسر تصمیم گرفت عشق خودشو ثابت کنه به دختره گفت یا مال من باش یا خودکشی میکنم دختره سر حرفش بود و باز هم جواب رد داد ...

پسر بعد از شنیدن جواب منفی به خودش بنزین تزریق کرد و تا چند هفته به کما رفت بعد از مدتها بهوش اومد همون روز دختر رو بالای سرش دید که به ملاقاتش اومده بود 

دیگه عشق اون پسر به نفرت تبدیل شده بود 

چاقوی جراحی رو برداشت تا دختر و بکشه 

تو راه رو بیمارستان دونبال دختر میدوید تا آخر سالن بیمارستان دختره رو گرفت.......

آقا تا چاقو جراحی رو برد بالا که بزنه به قلب دختره یهوپسره بنزین تموم کرد حالا پمپ بنزینم اون نزدیکیا نبود هیچی دیگه هیچکسم تو این گرونی بهمون بنزین نداد دختره خیلی شانس اورد .......


خلاصه خدارو شکر به روح هیچ اعتقادی ندارم

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
ali haghir

گمشده

ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ،، ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺯﺍﺩﻡ ﮔﻮﺷﻴﻮ

ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ..

ﻣﻴﮕﻢ : ﺳﻼﻡ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﺲ؟

ﻣﻴﮕﻪ : ﺁﻟﻪ

ﻣﻴﮕﻢ : ﮔﻮﺷﻴﻮ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ

ﻣﻴﮕﻪ : ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ تونه ﺩﺍله ﮔﻠﯿﻪ میتونه .

ﻣﻴﮕﻢ : ﺑﺎﺑﺎﺕ ﭼﯽ؟

ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺴﺎ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺩﻟﻪ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ .

ﻣﻴﮕﻢ : ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺭﺿﺎﺕ ﭼﯽ؟

ﻣﻴﮕﻪ : ﻟﻔﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎﻟﺴﺘﺎﻧﺎ ﻟﻮ ﺑﮕﻠﺪﻩ .

ﻣﻴﮕﻢ : ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﭼﯽ؟

ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻭﻧﻢ ﻟﻔﺘﻪ ﭘﺰﺵ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ .

ﻣﻴﮕﻢ : ﭼﺮﺍ؟

ﻣﻴﮕﻪ : ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﮔﻢ ﺷﺪﻡ .

ﻣﻴﮕﻢ : ﮐﺠﺎﯾﯽﺍﻻﻥ؟

ﻣﻴﮕﻪ : ﺯﻳﻠﻪ ﺗﺨﺖ

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
ali haghir

کلیپس

یکی از مزایای بنیادین کیلیپس اینه که کمک میکنه دخترو از پسر تشخیص بدیم !

فکر کنم تنها راه باقی مونده همین باشه …

.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
ali haghir

واردات شوهر

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ گوشیو ﺑﺮﺩﺍﺷﺘم ﻣﯿﮕم : ﺍﻟﻮ!

ﮔﻔﺖ : ﺳﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩ

ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻢ !

ﮔﻔتم :ﺍﻭﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺩﯾﮕﻪ |:

ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻧﺸﻮ

ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺷﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﮐﻦ ﻟﻄﻔﺎ - ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺭﻡ

5 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ :ﺷﻤﺎﺭﻣﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻟﻄﻔﺎ |:

7 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ؟؟؟

9 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ؟؟؟؟

11 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﮐﻮﺷﯽ؟

13 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻻﻥ ﺷﻤﺎﺭﺗﻮ

ﻣﯿﺪﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻡ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ

15ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺧﺪﺍﯾﺶ اذﯾﺘﻢ ﻧﮑﻦ

17ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﻻﺗﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺩﻡ ﺑﮑﺸﺘﺖ !!

19ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺧﻮﺩتو ﺍﺫﯾﺖ نکن

21ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : عشقم جواب بده نگرانم بخدا.
هاپو کجایی بیامن بخور.ازدست این دیوونه هاتقصیر مملکته.اگه شوهر وارد کنه اینجوری نمیکنن دخترا که.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ali haghir

ولایت

:(دخترا عاشق حرف میشن 

:(پسرا عاشق زیبایی 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ولی هر دوشونم دارن غلط زیادی میکنن :||

-_-آدم باس عاشق ولایت فقیه باشه…! 

>_<بگو مرگ بر آمریکا

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ali haghir

موش

به دخترعموم که ۵ سالشه میگم : دخترا موشن مثه خرگوشن !

میگه:پَ نه پَ همه مثل شما پسرا گاو گوساله ایم !

اصلا یه وضعی شده به خدا !

 


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ali haghir

ابزار نظر سنجی