به دخترعموم که ۵ سالشه میگم : دخترا موشن مثه خرگوشن !

میگه:پَ نه پَ همه مثل شما پسرا گاو گوساله ایم !

اصلا یه وضعی شده به خدا !