وبلاگicon

ابزار رایگان وبلاگ

به اسم فنچولک :: جک بازار

جک بازار

جک ها خنده دار

۷۳ مطلب توسط «به اسم فنچولک» ثبت شده است

angry birds

یارو داشته با خدا رازو نیاز میکرده
یدفعه پرنده ای به شیشه میخوره
یارو میگه خدایا من دارم با تو رازو نیاز میکنم تو داری angry birdsبازی میکنی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
به اسم فنچولک

اتل متل توتوله

ﺍﻋﺠﺎﺯ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺩﺭ " ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﺗﻮﺗﻮﻟﻪ " . . . !!!
.
.
.
.
.
ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪﯼ ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﺗﻮﺗﻮﻟﻪ، ﺣﺮﻑ "ﺕ" ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﺭ
ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ 4 ﻓﺼﻞ ﺳﺎﻝ
ﺍﺳﺖ . . . !
ﺣﺮﻑ " ﻝ" 3 ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﻣﺎﻩﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺍﺳﺖ . . . !
ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮﺏ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ 3*4=12 ﺗﻌﺪﺍﺩ 12 ﻣﺎﻩ
ﺳﺎﻝ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﺁﯾﺪ، ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻤﺎﻡ
ﺣﺮﻭﻑ " ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﺗﻮﺗﻮﻟﻪ " 12 ﺣﺮﻑ ﺍﺳﺖ . . . !
. . .
ﻧﺘﯿﺠﻪ : ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ . . . ؟
ﺁﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯽ ﻫﺪﻑ ﻭ ﺑﯽ
ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . . . ؟
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ
ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ . . . !!!!
. . .
ﺍﮔﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﯾﺪ ، ﯾﻪ ﺗﻮﭖ ﺩﺍﺭﻡ ﻗﻠﻘﻠﯿﻪ ﺭﻭ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ . . . ؟!!!

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
به اسم فنچولک

مله!

مله چیست ؟ آیا ابزاری برای بنایی و گچ بری است ؟
خیر . . .

تلفن جواب دادن منشی ایرانی با دماغ عملی !

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
به اسم فنچولک

پاسور

ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻣﻴﮑﺮﺩﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻴﺒﺶ ﻣﻴﺮﻳﺰﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺿﺎﻳﻊ ﻧﺸﻪ ﻣﻴﮕﻪ: ﺍﻳﻨﻮ ﮐﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺸﺘﻪ!! ﺍﻳﻨﻢ ﺑﯽﺑﯽ ﭘﻴﮑﻪ!! ﺍﻳﻨﻢ ﺑﯽﺑﯽ ﮔﺸﻨﻴﺰﻩ ﻭﻟﯽ ﻫﻴﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﯽﺑﯽ ﺯﻳﻨﺐ ﻧﻤﻴﺸﻪ....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
به اسم فنچولک

ماه عسل

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺏ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻓﻠﺠﺶ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ
.
.
.
.
.
.
.
ﺗﺎ ﺑﺒﺮﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯿﺮﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ
ﺑﺒﯿﻨﻪ !!!!!!!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲
به اسم فنچولک

عزرااااااااااااااااااااااااییل

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺎﺩﻃﺮﻓﺶ . ﺍﺯﺗﺮﺱ ﺟﻮﻧﺶ ﻓﺮﺍﺭﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻣﯽ
ﺭﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮﺩﮎ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﯿﻨﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
ﺑﻪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ . ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ ﻣﯿﺎﺩﭘﯿﺸﺶ ﻭﻣﯿﮕﻪ : ﺩﺍﺭﯼ ﭼﯿﮑﺎﺭ
ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﺍﺭﻡ ﻗﺎﻗﺎ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ .
ﻋﺰﺭﺋﯿﻞ ﻣﯿﮕﻪ : ﭘﺲ ﻗﺎﻗﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﺮﯾﻢ ﺩَﺩَﺭ

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
به اسم فنچولک

مسابقه قران

یارو

 با شلوار ورزشی میره مسجد بهش میگن چرا با شلوار ورزشی اومدی مسجد ؟
میگه امروز مسابقه قرآن دارم!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲
به اسم فنچولک

شماره کارت

پسره پست گذاشته شماره بدین واسه سحری بیدارتون کنم خواب نمونید بخدا واسه ثوابش گفتم... دختره زیرش کامنت گذاشته شماره کارتم رو میدم پول واریز کن اس ام اسش میاد بیدار میشم!...... ینی خلاقیتش تو حلقم....

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
به اسم فنچولک

مادر شووووهر

.مادر شوهر:

جوانی عاشق دختری شد ومیخواست با او ازدواج کند
روزی دختر را به همراه دو دوست دخترش به منزل دعوت کرد
و به مادر گفت میخواهم حدس بزنی که عشق من کدامیک است
بعد از رفتن آنها از مادر پرسید: توانستی دختر مورد علاقه مرا

از این سه تا تشخیص بدهی
مادر گفت: بله
ومشخصات دختر را بیان کرد
پسر با تعجب پرسید: مادرم از کجا فهمیدی که این دختر مورد علاقه
من است؟
مادر جواب داد: نمیدانم چرا ازش بدم اومد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲
به اسم فنچولک

انگشتر الماس!

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻢِ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺭﻭﯼ ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ
ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﯾﺶ
ﺍﺯ ﺍﻧﮕﺸﺘﺶ ﺳﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺗﻮ ﺁﺏ !
ﻭ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺭﺍ ﺳﭙﺮی کرد …
ﭘﺲ ﺍﺯ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻩ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺳﯿﺘﯽ رفته ﺑﻮﺩ
ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻔﺎﺭش ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻣﺎﻫﯽ ﺩﺍﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ
ﯾﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺯﯾﺮ ﺩﻧﺪﻭﻧش ﺣﺲ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﺩﯾﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻫﯿﻪ
ﻧﮑﻨﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮﻩ ؟!
ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺨﯿﻠﺖ ﻗﻮﯾﻪ !

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲
به اسم فنچولک

ابزار نظر سنجی