موز شده دونه ای، 700 تومن!
اگه وزن پوستش رو حساب کنیم میشه 275 تومن

.
.
.
.
.
هیچی دیگه،پوستش رو هم خوردم  :-P