یه یارو زنگ میزنه پیتزا فروشی میگه:یه پیتزا میخواستم

فروشنده میگه:به نام…؟

یارو میگه:اخ ببخشید به نام خدا یه پیتزا میخواستم!