یکی از مزیت های 206 اینه نمیتونی بفهمی طرف مایه داره یا معمولی!